Antal fel svar kvar: 4

_ K_ _ _ R _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  _  K_ RK_ _ 

Välj bokstav:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö